March 12, 2016

Alumni 2017

Alumni Program Pascasarjana IAIN Manado

Magister Pendidikan Islam (Prodi PAI)

1………………………..

Magister Pendidikan Islam (Prodi MPI)

1………………………..

Magister Hukum Islam (Prodi AS)

1………………………..

Magister Ekonomi Syari’ah (Prodi ES)

1………………………..