Publikasi‎ > ‎Tesis‎ > ‎

Ahmad Junaedi Abu Hurairah

 Nama     Ahmad Junaedi Abu Hurairah
 TTL Makassar, 18-08-1976
 NIM 14.5.1.0001
 IPK 3,58
 NY Sangat Memuaskan
 Taggal Lulus Sabtu, 26 Nopember 2016
 Judul TesisKedudukan dan Etika Guru Dalam Perspektif Al-Tirmidzi (Studi Atas Kitab Sunan Al-Tirmidzi Karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi)

Comments